Podzimní výzvy grantového programu rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče

grantové programy pro lékaře

Finální výsledky podzimní výzvy Grantového programu rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče.

Výsledky podzimní výzvy Grantového programu rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče přinášejí podporu 21 projektů v celkovém finančním objemu 3 435 200 Kč.

Druhá, podzimní část Grantového programu rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče, která je tvořena dvěma programovými výzvami, je uzavřena a odbornou radou vyhodnocena.

Program podpory specializačního vzdělávání v oboru paliativní medicína se v roce 2022 uskutečnil podruhé a oproti první, květnové výzvě byl doplněn o mentoringovou podporu. Tentokrát bylo podáno 14 projektů, tj. téměř dvojnásobné množství.

Všechny projekty byly odbornou radou postoupeny do druhého kola k pohovorům s jejich autory z celé České republiky. Na osobní setkání tak přijeli lékařky a lékaři z Mladé Boleslavi, Třince, Hradce Králové, Pelhřimova, Jilemnice, Jičína, Letovic, Hustopečí a Prahy, a to ze zařízení, jakými jsou nemocnice, MSPP či lůžkový hospic.

Celkový finanční objem podaných žádostí tvoří částku 2 595 200 Kč. Díky mimořádné vstřícnosti filantropů a navýšení finančních prostředků pro programovou výzvu, mohly být podpořeny všechny podané projekty.

V druhém Programu podpory mentoringu institucí při rozvoji specializované paliativní péče (SPP), který byl vyhlášen prvně, bylo podáno 7 projektů v celkovém finančním objemu 840 000 Kč. Odborná rada rozhodla o podpoře všech projektů. Rozvoj specializované paliativní péče byl podpořen v pěti nemocnicích a dvou zařízeních mobilní specializované paliativní péče.

“Zvýšení dostupnosti a kvality paliativní péče v České republice v současnosti úzce souvisí s rozšířením komunity vzdělaných specialistů v oboru paliativní medicína a s rozšiřováním standardizovaných a ověřených forem služeb specializované paliativní péče. Mám velkou radost, že k naplnění dané potřeby významně přispívá i tento grantový program.” MUDr. Ondřej Kopecký, MHA, člen odborné rady, člen správní rady nadačního fondu a koordinátor mentorů pro institucionální rozvoj SPP.

Díky kvalitě podaných projektů a rozhodnutí o navýšení filantropické podpory manželů Skopalových oproti původnímu předkladu, tak mohly být podpořeny všechny projekty obou programů v celkovém finančním objemu 3 435 200 Kč.
“Prostřednictvím grantových programů budou mít lékaři v atestační přípravě, a také několik začínajících organizací, podporu zkušeného mentora. Jinde se jedná možná o standard, v českém paliativním “světě” jde o něco poměrně nového. Jistě je třeba hledat nové cesty. Současně ale není nutné, aby každý “objevoval Ameriku.” MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., člen odborné rady a koordinátor mentorů lékařů ve specializačním vzdělávání v oboru paliativní medicína.

Všem podpořeným blahopřejeme a děkujeme za kvalitně zpracované a podané projekty. Děkujeme manželům Skopalovým za důvěru a filantropickou podporu. 

Děkujeme, že se tak společně můžeme podílet na rozvoji paliativní péče v České republice.

Sdílejte článek:

Ing. Tereza Fussgänger

Tereza Fussgänger, tajemnice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Ing. Jitka Ružičová, MBA

Jitka Ružičová absolvovala studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakultě financí a účetnictví a manažerské studium Management ve zdravotnictví v rámci Business Institutu EDU.

Během své profesní kariéry působila na vedoucích pozicích v oblasti financí a účetnictví. V současné době působí jako vedoucí oddělení grantů, dotací a klinického hodnocení ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

V rámci své činnosti byla již od roku 2014 spjata s rozvojem paliativní péče ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kdy dohlížela na finanční toky nadačních a grantových podpor pilotních studií a dalších projektů vedoucích ke vzniku Kliniky paliativní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Karel Valo

Provozní a finanční ředitel Nadace České Spořitelny. Vystudoval ekonomii na VŠE v Praze a na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem.

Pracoval ve společnostech Accenture, Daimler, GE Money a posledních devět let v největší evropské bance HSBC Bank, z toho většinou ve Velké Británii, Francii a dalších zemích regionu.

Po celou kariéru se věnuje oblasti financí, auditu, řízení rizik, provozu a technologickým projektům.

Barbora Solperová

Barbora Solperová s nadačním fondem spolupracuje od jeho založení. Je jednatelkou grafického studia Titty, s.r.o. pod kterým vytváří vizuální identity na klíč pro firmy, jednotlivce a další projekty. Nyní rozšiřuje svoji spolupráci s nadačním fondem a bude nově rozvíjet také fundraising. 

Ing. Alena Čermáková

Alena Čermáková vystudovala Národohospodářskou fakultu VŠE vPraze. Během své profesní kariéry působila na různých pozicích v produktovém a projektovém managementu.

Specializovala se na oblast bankovnictví a organizovala také projekty v oblasti mezinárodních výstav a veletrhů. Během studia absolvovala zahraniční stáže v Nizozemí a Kanadě.

Své zkušenosti bude nadále rozvíjet v nadačním fondu na pozici projektové manažerky.  

Ing. Iva Adlerová

Iva Adlerová působila v klinickém výzkumu v oboru molekulární genetika a molekulární patologie. Později se začala věnovat popularizaci vědy, vědeckému publikování, začala pracovat jako lektorka a konzultantka. Působila jako šéfredaktorka titulů indexovaných v mezinárodních databázích. V současné době působí jako externí výkonná editorka recenzovaného periodika Paliativní medicína, píše a připravuje rozhovory pro NF KPM a věnuje se lektorské a konzultační činnosti.

Mgr. Markéta Červenková, Ph.D.

Markéta Červenková působí jako psycholožka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kde se oblasti paliativní péče věnuje od roku 2016. Jako odborný asistent se na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy podílí na implementaci výuky paliativní medicíny. V rámci postgraduálního studia na 1.LF UK působila ve výzkumných týmech Laboratoře neuropsychologie Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN a v Národním ústavu duševního zdraví, kde se publikační činností, ve spolupráci s University of Amsterdam a University of Pennsylvania, soustředila na zlepšení podmínek neuropsychologické klinické diagnostiky v prostředí České republiky. Průsečíkem její výzkumné a klinické práce je podpora zlepšení kvality života pacientů se závažným onemocněním. Souběžně získávala zkušenosti projektového řízení v soukromém a komerčním sektoru.

Tereza Žídková

Tereza Žídková v oboru marketingu a komunikace působí od roku 2006. Podílela se na vytváření komplexních marketingových strategií interní a externí komunikace – public relations, brandingu a event managementu. V rámci své odbornosti se věnuje strategii a tvorbě obsahu pro sociální sítě. Profesní zkušenosti získala především v oblasti B2B se specializací na finance (bankovnictví, pojišťovnictví), IT a neziskový sektor. Aktuálně se kromě vytváření komunikační strategie pro NF KPM a spolupráci na podpoře tohoto rozvíjejícího se oboru, věnuje spolupráci s externími klienty z různých oborů.

MgA. Adéla Wagner Komrzý

Adéla Wagner Komrzý studovala dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v roce 2020 absolvovala studium dokumentární tvorby na FAMU. Film Jednotka intenzivního života (2021) měl světovou premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary a získal mnoho ocenění, jako například Českého lva, Cenu kritiků či Cenu Pavla Kouteckého, a byl prezentován i na mnoha zahraničních festivalech. Její nejnovější film Zkouška umění (2022) získal hlavní cenu a cenu filmových kritiků FIPRESCI ve své kategorii na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, kde měl také svou světovou premiéru.

Martina Břeňová

Martina Břeňová je ředitelkou Nadace Open Society Fund Prague. Profesionálně se zabývá filantropií podporující systémové změny a tématem inovativní spolupráce soukromého, občanského a veřejného sektoru. Osm let působila jako ředitelka pro programy a rozvoj Nadačního fondu Avast, který podpořil systémový rozvoj paliativní péče v České republice. Pracovala pro organizaci Člověk v tísni, Nadaci VIA, Českou filharmonii nebo pomáhala založit Nadační fond Eduzměna. Vzdělávání získávala na Filozofické fakultě MU v Brně, na Yale University v New Haven a je absolventkou programu Philanthropy for Impact pod vedením Harvard Kennedy School. 

MUDr. Ondřej Kopecký, MHA

Ondřej Kopecký je primářem Kliniky paliativní medicíny ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. V roce 2021 se stal předsedou České společnosti paliativní medicíny. Dlouhodobě se věnuje rozvoji paliativních týmů v českých nemocnicích jak v rovině odborné, tak v rovině organizační a manažerské. Zásadní zkušeností pro něj byly pracovní pobyty a stáže v německých nemocnicích, zejména na paliativní klinice univerzitní nemocnice v Mnichově. V oblasti paliativní medicíny se významně zasadil o zavádění konceptu časné paliativní péče, zvláštní úsilí vkládá do rozvoje etických a spirituálních témat v kontextu paliativní péče.

doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.

Kateřina Rusinová se s paliativní medicínou poprvé setkala na stáži v nemocnici Saint-Louis v Paříži v letech 2007–2008. Na dalších pracovištích ve Francii a v USA získávala zkušenosti s klinickým výzkumem v této oblasti a podílela se na řadě velkých mezinárodních studií. Pracovala 6 let jako editor časopisu Intensive Care Medicine, v roce 2020 založila odborný časopis Paliativní medicína (oficiální časopis České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně) a působí v něm jako vedoucí redakční rady. Od roku 2021 je přednostkou historicky první Kliniky paliativní medicíny v ČR, společného pracoviště 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

JUDr. Michaela Dahl

Michaela Dahl absolvovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V diplomové práci se zabývala systémem sociálního zabezpečení zdravotně postižených osob v České republice; rigorózní práci věnovala srovnání těchto systémů v ČR a UK.

Specializuje se na oblast governance pro neziskové organizace, kde působila několik let na pozici výkonného asistenta a koordinátora ve Velké Británii. Svou expertízu v této oblasti podpořila mezinárodní certifikací z The Chartered Governance Institute UK & Ireland (CGI).

Její spolupráce posílí oblast řízení a správy komplexní administrativy nadačního fondu.