Dobrý život je možné žít
i se závažným onemocněním

Zasaďte se s námi o to, aby kvalitní paliativní medicína byla
v českých nemocnicích dostupná všem, kteří ji potřebují.

ilustrace uvod 1024x954 1

Podporujeme rozvoj paliativní medicíny

Nadační fond Kliniky paliativní medicíny vznikl v roce 2021 jako partner Kliniky paliativní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze proto, aby pomáhal vytvářet stabilní zázemí pro dlouhodobý rozvoj činnosti kliniky jako centra excelence v oblasti nemocniční paliativní péče a aby pomáhal v rozvoji dalších odborníků ve specializované paliativní péči v České republice. 

Nadační fond podporuje aktivity Kliniky v oblastech 

Klinická

Nemocniční paliativní medicína nejvyšších standardů, jejíž příklad povede k proměně poskytování zdravotní péče v nemocnicích tak, aby se znalost a respektování priorit pacientů staly normou.

Výzkumná

Projekty zaměřené na hlubší poznání a porozumění komplexní problematiky potřeb pacientů v pokročilé fázi závažné nemoci (observační projekty) a intervenční výzkumné projekty, které mají ověřit efektivitu a přínos intervencí paliativní medicíny.

Edukační

Vzděláváním budoucích generací lékařů, zdravotních sester, sociálních a dalších zdravotnických pracovníků slouží Klinika paliativní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze jako vzor, který využívá nejmodernější postupy v oblasti paliativní medicíny.

Osvětová

Komunikace přínosů paliativní medicíny pro kvalitu života pacientů se závažnými onemocněními a pro jejich rodinné příslušníky, která povede ke změně vnímání paliativní medicíny ve společnosti.

Pomáháme budovat přístup důstojnosti a respektu k hodnotám a přáním pacientů se závažným onemocněním

„Pro mě bylo důležité být aktivní. Neumím si představit, že bych se svým strachem z toho, co mě čeká, seděla sama.
Myslím, že pro lidi, kteří si o pomoc neřeknou a zůstávají se vším sami, to musí být těžké. 
Málokdo se o paliativní péči zajímá,
dokud toto téma není v jeho vlastním životě aktuální. Většinou se o ní podle mě člověk dozvídá až ve chvíli, kdy je zaskočený diagnózou a tím, že už pro něj vlastně žádná léčba není.” 

paní Petra, pacientka Kliniky paliativní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze  

Jednotka intenzivního života

Nezávislý a mezinárodně oceněný dokument režisérky Adély Wagner Komrzý zachycuje intimní a křehké rozhovory mezi lékaři, pacienty
se závažným onemocněním a jejich rodinami. Film širokému publiku přibližuje zkušenost a podstatu paliativní péče v prostředí nemocnice. 

Natáčení probíhalo ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a mapuje činnost Centra podpůrné paliativní péče, které se za podpory 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze etablovalo na nynější historicky první Kliniku paliativní medicíny
v České republice.

Přehrát video

Specializovaná paliativní péče a výzkum

Studie potvrzují, že pacienti trpící závažným onemocněním, kteří se svými lékaři mohou vést rozhovory o svých hodnotách, cílech a přáních pociťují méně úzkosti a prožívají lepší život. Pouze malá část pacientů takový rozhovor se svým lékařem zažije, navíc většinou až příliš pozdě v průběhu nemoci.  
 
Společným úsilím směřujeme k proměně péče o závažně nemocné v českých nemocnicích a k vytvoření stabilního a dlouhodobého zázemí pro uskutečnění této změny.

Klinika paliativní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (KPM) je první komplexní akademické pracoviště svého druhu v České republice.  

Pracoviště vzniklo jako přirozený výsledek úspěšného několikaletého rozvoje Centra podpůrné a paliativní péče, ve kterém jeho zakladatelé, doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, PhD. a MUDr. Ondřej Kopecký, MHA zhodnotili své zkušenosti z působení v Německu, Francii a USA.  

Rozsáhlé a komplexní aktivity KPM, které se soustředí nejen na péči o pacienty, ale také na předávání zkušeností, rozvoj paliativní medicíny do dalších zdravotnických zařízení, pre- i postgraduální edukaci lékařů a zdravotníků a výzkumnou činnost, je svým rozsahem a přístupem vizionářským projektem v oblasti paliativní medicíny v České republice a napomáhá s nastavováním standardů oboru u nás. 

Chci se podílet

Svým darem přispíváte k rozšíření dostupné a špičkové paliativní medicíny v českých nemocnicích pro každého, kdo ji potřebuje.

 

Podpořit nás můžete také nefinančním darem nebo založením dárcovské výzvy.  

Novinky v nadačním fondu

Ing. Tereza Fussgänger

Tereza Fussgänger je současnou tajemnicí 1. Lékařské fakulty UK. S více než deseti lety zkušeností v IT sektoru si vypěstovala odborné znalosti a průkopnický přístup, který se naučila v mezinárodních technologických společnostech jako je Hewlett-Packard či DXC Technology.

Dodávání komplexních IT projektů pro zákazníky z oboru veřejného zdravotnictví, petrochemie a bankovnictví jí umožnilo získat široké spektrum zkušeností z různých prostředí.

Na Vysoké škole ekonomické v Praze vystudovala národní hospodářství a management zdravotnictví a taky několik let vyučovala na dvou fakultách. Zdravotnictví je její dlouhodobý profesní zájem a inspirace. 

Ing. Jitka Ružičová, MBA

Jitka Ružičová absolvovala studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakultě financí a účetnictví a manažerské studium Management ve zdravotnictví v rámci Business Institutu EDU.

Během své profesní kariéry působila na vedoucích pozicích v oblasti financí a účetnictví. V současné době působí jako vedoucí oddělení grantů, dotací a klinického hodnocení ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

V rámci své činnosti byla již od roku 2014 spjata s rozvojem paliativní péče ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kdy dohlížela na finanční toky nadačních a grantových podpor pilotních studií a dalších projektů vedoucích ke vzniku Kliniky paliativní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Karel Valo

Provozní a finanční ředitel Nadace České Spořitelny. Vystudoval ekonomii na VŠE v Praze a na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem.

Pracoval ve společnostech Accenture, Daimler, GE Money a posledních devět let v největší evropské bance HSBC Bank, z toho většinou ve Velké Británii, Francii a dalších zemích regionu.

Po celou kariéru se věnuje oblasti financí, auditu, řízení rizik, provozu a technologickým projektům.

Barbora Solperová

Barbora Solperová s nadačním fondem spolupracuje od jeho založení. Je jednatelkou grafického studia Titty, s.r.o. pod kterým vytváří vizuální identity na klíč pro firmy, jednotlivce a další projekty. Nyní rozšiřuje svoji spolupráci s nadačním fondem a bude nově rozvíjet také fundraising. 

Ing. Alena Čermáková

Alena Čermáková vystudovala Národohospodářskou fakultu VŠE vPraze. Během své profesní kariéry působila na různých pozicích v produktovém a projektovém managementu.

Specializovala se na oblast bankovnictví a organizovala také projekty v oblasti mezinárodních výstav a veletrhů. Během studia absolvovala zahraniční stáže v Nizozemí a Kanadě.

Své zkušenosti bude nadále rozvíjet v nadačním fondu na pozici projektové manažerky.  

Ing. Iva Adlerová

Iva Adlerová působila v klinickém výzkumu v oboru molekulární genetika a molekulární patologie. Později se začala věnovat popularizaci vědy, vědeckému publikování, začala pracovat jako lektorka a konzultantka. Působila jako šéfredaktorka titulů indexovaných v mezinárodních databázích. V současné době působí jako externí výkonná editorka recenzovaného periodika Paliativní medicína, píše a připravuje rozhovory pro NF KPM a věnuje se lektorské a konzultační činnosti.

Mgr. Markéta Červenková, Ph.D.

Markéta Červenková působí jako psycholožka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kde se oblasti paliativní péče věnuje od roku 2016. Jako odborný asistent se na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy podílí na implementaci výuky paliativní medicíny. V rámci postgraduálního studia na 1.LF UK působila ve výzkumných týmech Laboratoře neuropsychologie Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN a v Národním ústavu duševního zdraví, kde se publikační činností, ve spolupráci s University of Amsterdam a University of Pennsylvania, soustředila na zlepšení podmínek neuropsychologické klinické diagnostiky v prostředí České republiky. Průsečíkem její výzkumné a klinické práce je podpora zlepšení kvality života pacientů se závažným onemocněním. Souběžně získávala zkušenosti projektového řízení v soukromém a komerčním sektoru.

Tereza Žídková

Tereza Žídková v oboru marketingu a komunikace působí od roku 2006. Podílela se na vytváření komplexních marketingových strategií interní a externí komunikace – public relations, brandingu a event managementu. V rámci své odbornosti se věnuje strategii a tvorbě obsahu pro sociální sítě. Profesní zkušenosti získala především v oblasti B2B se specializací na finance (bankovnictví, pojišťovnictví), IT a neziskový sektor. Aktuálně se kromě vytváření komunikační strategie pro NF KPM a spolupráci na podpoře tohoto rozvíjejícího se oboru, věnuje spolupráci s externími klienty z různých oborů.

MgA. Adéla Wagner Komrzý

Adéla Wagner Komrzý studovala dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v roce 2020 absolvovala studium dokumentární tvorby na FAMU. Film Jednotka intenzivního života (2021) měl světovou premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary a získal mnoho ocenění, jako například Českého lva, Cenu kritiků či Cenu Pavla Kouteckého, a byl prezentován i na mnoha zahraničních festivalech. Její nejnovější film Zkouška umění (2022) získal hlavní cenu a cenu filmových kritiků FIPRESCI ve své kategorii na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, kde měl také svou světovou premiéru.

Martina Břeňová

Martina Břeňová je ředitelkou Nadace Open Society Fund Prague. Profesionálně se zabývá filantropií podporující systémové změny a tématem inovativní spolupráce soukromého, občanského a veřejného sektoru. Osm let působila jako ředitelka pro programy a rozvoj Nadačního fondu Avast, který podpořil systémový rozvoj paliativní péče v České republice. Pracovala pro organizaci Člověk v tísni, Nadaci VIA, Českou filharmonii nebo pomáhala založit Nadační fond Eduzměna. Vzdělávání získávala na Filozofické fakultě MU v Brně, na Yale University v New Haven a je absolventkou programu Philanthropy for Impact pod vedením Harvard Kennedy School. 

MUDr. Ondřej Kopecký, MHA

Ondřej Kopecký je primářem Kliniky paliativní medicíny ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. V roce 2021 se stal předsedou České společnosti paliativní medicíny. Dlouhodobě se věnuje rozvoji paliativních týmů v českých nemocnicích jak v rovině odborné, tak v rovině organizační a manažerské. Zásadní zkušeností pro něj byly pracovní pobyty a stáže v německých nemocnicích, zejména na paliativní klinice univerzitní nemocnice v Mnichově. V oblasti paliativní medicíny se významně zasadil o zavádění konceptu časné paliativní péče, zvláštní úsilí vkládá do rozvoje etických a spirituálních témat v kontextu paliativní péče.

doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.

Kateřina Rusinová se s paliativní medicínou poprvé setkala na stáži v nemocnici Saint-Louis v Paříži v letech 2007–2008. Na dalších pracovištích ve Francii a v USA získávala zkušenosti s klinickým výzkumem v této oblasti a podílela se na řadě velkých mezinárodních studií. Pracovala 6 let jako editor časopisu Intensive Care Medicine, v roce 2020 založila odborný časopis Paliativní medicína (oficiální časopis České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně) a působí v něm jako vedoucí redakční rady. Od roku 2021 je přednostkou historicky první Kliniky paliativní medicíny v ČR, společného pracoviště 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

JUDr. Michaela Dahl

Michaela Dahl absolvovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V diplomové práci se zabývala systémem sociálního zabezpečení zdravotně postižených osob v České republice; rigorózní práci věnovala srovnání těchto systémů v ČR a UK.

Specializuje se na oblast governance pro neziskové organizace, kde působila několik let na pozici výkonného asistenta a koordinátora ve Velké Británii. Svou expertízu v této oblasti podpořila mezinárodní certifikací z The Chartered Governance Institute UK & Ireland (CGI).

Její spolupráce posílí oblast řízení a správy komplexní administrativy nadačního fondu.