O nás

Nadační fond Kliniky paliativní medicíny vznikl jako partner Kliniky paliativní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze proto, aby pomáhal vytvářet stabilní zázemí pro dlouhodobý rozvoj činnosti kliniky jako centra excelence v oblasti nemocniční paliativní péče a aby pomáhal v rozvoji odbornosti dalších poskytovatelů specializované paliativní péče v České republice.

Naším posláním je umožnit pacientům a jejich rodinám získat paliativní péči, která respektuje jejich hodnoty a přání a zavést paliativní medicínu jako standard v českých nemocnicích.
 
Transparentně propojujeme soukromé dárce a odborníky pro podporu a rozvoj subjektů, organizací, aktivit či jednotlivců, které vedou k rozvoji oblasti paliativní péče a oboru paliativní medicína v České republice. 

Podporujeme

spoluprace

Rozvoj Kliniky paliativní medicíny

1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze jako komplexního centra excelence v paliativní medicíně v České republice.

osveta
Klinické, akademické, výzkumné, edukační a osvětové aktivity

v oblasti paliativní medicíny a paliativní péče.

sidlo

Výstavbu a vybavení Kliniky paliativní medicíny

Respekt a vnímavost k hodnotám a potřebám pacienta, vzájemná spolupráce lékařských odborností, budování oboru paliativní medicíny s respektem k propojení technické a lidské stránky lékařské profese.

respekt

Ostatní subjekty,

které se podílí na rozvoji paliativní medicíny a paliativní péče.

Klíčové milníky vývoje Kliniky paliativní medicíny a Nadačního fondu KPM

Formují se první myšlenky


Postupně dochází k implementaci prvních paliativních postupů na resuscitačním oddělení VFN v Praze.

2013-2014

Realizace studie Oddicus


Studie Oddicus popisuje průběh závěru života pacientů v nemocnici. Studie byla finančně podpořena Nadačním fondem Avast a proběhla pod záštitou VFN v Praze.

2014

Vznik prvního oficiálního paliativního týmu


(Centrum podpůrné a paliativní péče)

Díky první finanční podpoře Nadačního fondu Avast mohl ve VFN v Praze vzniknout první oficiální paliativní tým.

2016

Centrum podpůrné a paliativní péče získává druhou podporu NF Avast


NF Avast uděluje podporu jedinému nemocničnímu pracovišti pro rozvoj centra excelence v paliativní medicíně.

2018

Spolupráce na pilotním projektu MZ


VFN a její paliativní tým se společně s dalšími 6 týmy v České republice stává součástí pilotního projektu Ministerstva zdravotnictví pro rozvoj konziliárních týmů paliativní péče.

2019

Vznik Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN


Za podpory 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v lednu 2021 vzniká společné pracoviště pod názvem Klinika paliativní medicíny 1. LF UK a VFN, jako první Klinika paliativní medicíny v ČR.

Leden 2021

Založení Nadačního fondu Kliniky paliativní medicíny


V srpnu 2021 je založen Nadační fond Kliniky paliativní medicíny pro zajištění dlouhodobé stability a rozvoje aktivit Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN.

Srpen 2021

Rekonstrukce výukových prostor  


Zahájení přípravných prací projektu rekonstrukce výukových prostor Kliniky paliativní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v areálu Fakultní polikliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.  

2022

Grantový program rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče


Jarní výzvy Vznikají první grantové programy, které poskytují podporu lékařům ve specializačním vzdělávání v oboru paliativní medicína (SV) a posilují individuální vzdělávání (IV) dalších odborností působících v oblasti paliativní péče. 

2022

Grantový program rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče


Podzimní výzvy Vyhlásili jsme další běh programu specializačního vzdělávání (SV2) obohacený o mentoring. Zároveň startoval nový program zaměřený na mentoring institucí (MI) poskytujících specializovanou paliativní péči. 

2022

Naše vize a hodnoty

respekt

Respekt

Vnímavost k hodnotám a potřebám pacienta, vzájemná spolupráce lékařských odborností, budování oboru paliativní medicíny s respektem k propojení technické a lidské stránky lékařské profese.

expertiza

Expertíza

Špičková odbornost týmu Kliniky paliativní medicíny, která vychází z nejnovějších poznatků oboru. Šíření a sdílení těchto znalostí a zkušeností do dalších nemocnic v České republice. Naším cílem je, aby špičková paliativní medicína byla dostupná pro pacienty ve všech nemocnicích.

spoluprace

Spolupráce

To, co umíme, sdílíme a společně rozvíjíme s kolegy napříč lékařskými profesemi. Budujeme nové principy lékařské péče s důrazem na hlubokou lidskost a respektování hodnot a rozhodnutí pacienta.

komunikace

Komunikace

Odborně vedená a hluboce lidská komunikace s pacientem, která pomáhá nastavit nejvhodnější terapii v souladu s hodnotami a přáním pacienta s těžkou nemocí.

Pomáhejte spolu s námi

Svým darem přispíváte k rozšíření dostupné a špičkové paliativní medicíny v českých nemocnicích pro každého, kdo ji potřebuje.

 

Podpořit nás můžete také nefinančním darem nebo založením dárcovské výzvy.  

Ing. Tereza Fussgänger

Tereza Fussgänger, tajemnice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Ing. Jitka Ružičová, MBA

Jitka Ružičová absolvovala studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakultě financí a účetnictví a manažerské studium Management ve zdravotnictví v rámci Business Institutu EDU.

Během své profesní kariéry působila na vedoucích pozicích v oblasti financí a účetnictví. V současné době působí jako vedoucí oddělení grantů, dotací a klinického hodnocení ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

V rámci své činnosti byla již od roku 2014 spjata s rozvojem paliativní péče ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kdy dohlížela na finanční toky nadačních a grantových podpor pilotních studií a dalších projektů vedoucích ke vzniku Kliniky paliativní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Karel Valo

Provozní a finanční ředitel Nadace České Spořitelny. Vystudoval ekonomii na VŠE v Praze a na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem.

Pracoval ve společnostech Accenture, Daimler, GE Money a posledních devět let v největší evropské bance HSBC Bank, z toho většinou ve Velké Británii, Francii a dalších zemích regionu.

Po celou kariéru se věnuje oblasti financí, auditu, řízení rizik, provozu a technologickým projektům.

Barbora Solperová

Barbora Solperová s nadačním fondem spolupracuje od jeho založení. Je jednatelkou grafického studia Titty, s.r.o. pod kterým vytváří vizuální identity na klíč pro firmy, jednotlivce a další projekty. Nyní rozšiřuje svoji spolupráci s nadačním fondem a bude nově rozvíjet také fundraising. 

Ing. Alena Čermáková

Alena Čermáková vystudovala Národohospodářskou fakultu VŠE vPraze. Během své profesní kariéry působila na různých pozicích v produktovém a projektovém managementu.

Specializovala se na oblast bankovnictví a organizovala také projekty v oblasti mezinárodních výstav a veletrhů. Během studia absolvovala zahraniční stáže v Nizozemí a Kanadě.

Své zkušenosti bude nadále rozvíjet v nadačním fondu na pozici projektové manažerky.  

Ing. Iva Adlerová

Iva Adlerová působila v klinickém výzkumu v oboru molekulární genetika a molekulární patologie. Později se začala věnovat popularizaci vědy, vědeckému publikování, začala pracovat jako lektorka a konzultantka. Působila jako šéfredaktorka titulů indexovaných v mezinárodních databázích. V současné době působí jako externí výkonná editorka recenzovaného periodika Paliativní medicína, píše a připravuje rozhovory pro NF KPM a věnuje se lektorské a konzultační činnosti.

Mgr. Markéta Červenková, Ph.D.

Markéta Červenková působí jako psycholožka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kde se oblasti paliativní péče věnuje od roku 2016. Jako odborný asistent se na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy podílí na implementaci výuky paliativní medicíny. V rámci postgraduálního studia na 1.LF UK působila ve výzkumných týmech Laboratoře neuropsychologie Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN a v Národním ústavu duševního zdraví, kde se publikační činností, ve spolupráci s University of Amsterdam a University of Pennsylvania, soustředila na zlepšení podmínek neuropsychologické klinické diagnostiky v prostředí České republiky. Průsečíkem její výzkumné a klinické práce je podpora zlepšení kvality života pacientů se závažným onemocněním. Souběžně získávala zkušenosti projektového řízení v soukromém a komerčním sektoru.

Tereza Žídková

Tereza Žídková v oboru marketingu a komunikace působí od roku 2006. Podílela se na vytváření komplexních marketingových strategií interní a externí komunikace – public relations, brandingu a event managementu. V rámci své odbornosti se věnuje strategii a tvorbě obsahu pro sociální sítě. Profesní zkušenosti získala především v oblasti B2B se specializací na finance (bankovnictví, pojišťovnictví), IT a neziskový sektor. Aktuálně se kromě vytváření komunikační strategie pro NF KPM a spolupráci na podpoře tohoto rozvíjejícího se oboru, věnuje spolupráci s externími klienty z různých oborů.

MgA. Adéla Wagner Komrzý

Adéla Wagner Komrzý studovala dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v roce 2020 absolvovala studium dokumentární tvorby na FAMU. Film Jednotka intenzivního života (2021) měl světovou premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary a získal mnoho ocenění, jako například Českého lva, Cenu kritiků či Cenu Pavla Kouteckého, a byl prezentován i na mnoha zahraničních festivalech. Její nejnovější film Zkouška umění (2022) získal hlavní cenu a cenu filmových kritiků FIPRESCI ve své kategorii na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, kde měl také svou světovou premiéru.

Martina Břeňová

Martina Břeňová je ředitelkou Nadace Open Society Fund Prague. Profesionálně se zabývá filantropií podporující systémové změny a tématem inovativní spolupráce soukromého, občanského a veřejného sektoru. Osm let působila jako ředitelka pro programy a rozvoj Nadačního fondu Avast, který podpořil systémový rozvoj paliativní péče v České republice. Pracovala pro organizaci Člověk v tísni, Nadaci VIA, Českou filharmonii nebo pomáhala založit Nadační fond Eduzměna. Vzdělávání získávala na Filozofické fakultě MU v Brně, na Yale University v New Haven a je absolventkou programu Philanthropy for Impact pod vedením Harvard Kennedy School. 

MUDr. Ondřej Kopecký, MHA

Ondřej Kopecký je primářem Kliniky paliativní medicíny ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. V roce 2021 se stal předsedou České společnosti paliativní medicíny. Dlouhodobě se věnuje rozvoji paliativních týmů v českých nemocnicích jak v rovině odborné, tak v rovině organizační a manažerské. Zásadní zkušeností pro něj byly pracovní pobyty a stáže v německých nemocnicích, zejména na paliativní klinice univerzitní nemocnice v Mnichově. V oblasti paliativní medicíny se významně zasadil o zavádění konceptu časné paliativní péče, zvláštní úsilí vkládá do rozvoje etických a spirituálních témat v kontextu paliativní péče.

doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.

Kateřina Rusinová se s paliativní medicínou poprvé setkala na stáži v nemocnici Saint-Louis v Paříži v letech 2007–2008. Na dalších pracovištích ve Francii a v USA získávala zkušenosti s klinickým výzkumem v této oblasti a podílela se na řadě velkých mezinárodních studií. Pracovala 6 let jako editor časopisu Intensive Care Medicine, v roce 2020 založila odborný časopis Paliativní medicína (oficiální časopis České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně) a působí v něm jako vedoucí redakční rady. Od roku 2021 je přednostkou historicky první Kliniky paliativní medicíny v ČR, společného pracoviště 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

JUDr. Michaela Dahl

Michaela Dahl absolvovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V diplomové práci se zabývala systémem sociálního zabezpečení zdravotně postižených osob v České republice; rigorózní práci věnovala srovnání těchto systémů v ČR a UK.

Specializuje se na oblast governance pro neziskové organizace, kde působila několik let na pozici výkonného asistenta a koordinátora ve Velké Británii. Svou expertízu v této oblasti podpořila mezinárodní certifikací z The Chartered Governance Institute UK & Ireland (CGI).

Její spolupráce posílí oblast řízení a správy komplexní administrativy nadačního fondu.