O nás

Nadační fond Kliniky paliativní medicíny vznikl jako partner Kliniky paliativní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze proto, aby pomáhal vytvářet stabilní zázemí pro dlouhodobý rozvoj činnosti kliniky jako centra excelence v oblasti nemocniční paliativní péče a aby pomáhal v rozvoji odbornosti dalších poskytovatelů specializované paliativní péče v České republice.

Naším posláním je umožnit pacientům a jejich rodinám získat paliativní péči, která respektuje jejich hodnoty a přání a zavést paliativní medicínu jako standard v českých nemocnicích.
 
Transparentně propojujeme soukromé dárce a odborníky pro podporu a rozvoj subjektů, organizací, aktivit či jednotlivců, které vedou k rozvoji oblasti paliativní péče a oboru paliativní medicína v České republice. 

Podporujeme

spoluprace

Rozvoj Kliniky paliativní medicíny

1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze jako komplexního centra excelence v paliativní medicíně v České republice.

osveta
Klinické, akademické, výzkumné, edukační a osvětové aktivity

v oblasti paliativní medicíny a paliativní péče.

sidlo

Výstavbu a vybavení Kliniky paliativní medicíny

Respekt a vnímavost k hodnotám a potřebám pacienta, vzájemná spolupráce lékařských odborností, budování oboru paliativní medicíny s respektem k propojení technické a lidské stránky lékařské profese.

respekt

Ostatní subjekty,

které se podílí na rozvoji paliativní medicíny a paliativní péče.

Klíčové milníky vývoje Kliniky paliativní medicíny a Nadačního fondu KPM

Formují se první myšlenky


Postupně dochází k implementaci prvních paliativních postupů na resuscitačním oddělení VFN v Praze.

2013-2014

Realizace studie Oddicus


Studie Oddicus popisuje průběh závěru života pacientů v nemocnici. Studie byla finančně podpořena Nadačním fondem Avast a proběhla pod záštitou VFN v Praze.

2014

Vznik prvního oficiálního paliativního týmu


(Centrum podpůrné a paliativní péče)

Díky první finanční podpoře Nadačního fondu Avast mohl ve VFN v Praze vzniknout první oficiální paliativní tým.

2016

Centrum podpůrné a paliativní péče získává druhou podporu NF Avast


NF Avast uděluje podporu jedinému nemocničnímu pracovišti pro rozvoj centra excelence v paliativní medicíně.

2018

Spolupráce na pilotním projektu MZ


VFN a její paliativní tým se společně s dalšími 6 týmy v České republice stává součástí pilotního projektu Ministerstva zdravotnictví pro rozvoj konziliárních týmů paliativní péče.

2019

Vznik Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN


Za podpory 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v lednu 2021 vzniká společné pracoviště pod názvem Klinika paliativní medicíny 1. LF UK a VFN, jako první Klinika paliativní medicíny v ČR.

Leden 2021

Založení Nadačního fondu Kliniky paliativní medicíny


V srpnu 2021 je založen Nadační fond Kliniky paliativní medicíny pro zajištění dlouhodobé stability a rozvoje aktivit Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN.

Srpen 2021

Rekonstrukce výukových prostor  


Zahájení přípravných prací projektu rekonstrukce výukových prostor Kliniky paliativní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v areálu Fakultní polikliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.  

2022

Grantový program rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče


Jarní výzvy Vznikají první grantové programy, které poskytují podporu lékařům ve specializačním vzdělávání v oboru paliativní medicína (SV) a posilují individuální vzdělávání (IV) dalších odborností působících v oblasti paliativní péče. 

2022

Grantový program rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče


Podzimní výzvy Vyhlásili jsme další běh programu specializačního vzdělávání (SV2) obohacený o mentoring. Zároveň startoval nový program zaměřený na mentoring institucí (MI) poskytujících specializovanou paliativní péči. 

2022

Naše vize a hodnoty

respekt

Respekt

Vnímavost k hodnotám a potřebám pacienta, vzájemná spolupráce lékařských odborností, budování oboru paliativní medicíny s respektem k propojení technické a lidské stránky lékařské profese.

expertiza

Expertíza

Špičková odbornost týmu Kliniky paliativní medicíny, která vychází z nejnovějších poznatků oboru. Šíření a sdílení těchto znalostí a zkušeností do dalších nemocnic v České republice. Naším cílem je, aby špičková paliativní medicína byla dostupná pro pacienty ve všech nemocnicích.

spoluprace

Spolupráce

To, co umíme, sdílíme a společně rozvíjíme s kolegy napříč lékařskými profesemi. Budujeme nové principy lékařské péče s důrazem na hlubokou lidskost a respektování hodnot a rozhodnutí pacienta.

komunikace

Komunikace

Odborně vedená a hluboce lidská komunikace s pacientem, která pomáhá nastavit nejvhodnější terapii v souladu s hodnotami a přáním pacienta s těžkou nemocí.

Pomáhejte spolu s námi

Svým darem přispíváte k rozšíření dostupné a špičkové paliativní medicíny v českých nemocnicích pro každého, kdo ji potřebuje.

 

Podpořit nás můžete také nefinančním darem nebo založením dárcovské výzvy.  

Ing. Tereza Fussgänger

Tereza Fussgänger je současnou tajemnicí 1. Lékařské fakulty UK. S více než deseti lety zkušeností v IT sektoru si vypěstovala odborné znalosti a průkopnický přístup, který se naučila v mezinárodních technologických společnostech jako je Hewlett-Packard či DXC Technology.

Dodávání komplexních IT projektů pro zákazníky z oboru veřejného zdravotnictví, petrochemie a bankovnictví jí umožnilo získat široké spektrum zkušeností z různých prostředí.

Na Vysoké škole ekonomické v Praze vystudovala národní hospodářství a management zdravotnictví a taky několik let vyučovala na dvou fakultách. Zdravotnictví je její dlouhodobý profesní zájem a inspirace. 

Ing. Jitka Ružičová, MBA

Jitka Ružičová absolvovala studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakultě financí a účetnictví a manažerské studium Management ve zdravotnictví v rámci Business Institutu EDU.

Během své profesní kariéry působila na vedoucích pozicích v oblasti financí a účetnictví. V současné době působí jako vedoucí oddělení grantů, dotací a klinického hodnocení ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

V rámci své činnosti byla již od roku 2014 spjata s rozvojem paliativní péče ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kdy dohlížela na finanční toky nadačních a grantových podpor pilotních studií a dalších projektů vedoucích ke vzniku Kliniky paliativní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Karel Valo

Provozní a finanční ředitel Nadace České Spořitelny. Vystudoval ekonomii na VŠE v Praze a na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem.

Pracoval ve společnostech Accenture, Daimler, GE Money a posledních devět let v největší evropské bance HSBC Bank, z toho většinou ve Velké Británii, Francii a dalších zemích regionu.

Po celou kariéru se věnuje oblasti financí, auditu, řízení rizik, provozu a technologickým projektům.

Barbora Solperová

Barbora Solperová s nadačním fondem spolupracuje od jeho založení. Je jednatelkou grafického studia Titty, s.r.o. pod kterým vytváří vizuální identity na klíč pro firmy, jednotlivce a další projekty. Nyní rozšiřuje svoji spolupráci s nadačním fondem a bude nově rozvíjet také fundraising. 

Ing. Alena Čermáková

Alena Čermáková vystudovala Národohospodářskou fakultu VŠE vPraze. Během své profesní kariéry působila na různých pozicích v produktovém a projektovém managementu.

Specializovala se na oblast bankovnictví a organizovala také projekty v oblasti mezinárodních výstav a veletrhů. Během studia absolvovala zahraniční stáže v Nizozemí a Kanadě.

Své zkušenosti bude nadále rozvíjet v nadačním fondu na pozici projektové manažerky.  

Ing. Iva Adlerová

Iva Adlerová působila v klinickém výzkumu v oboru molekulární genetika a molekulární patologie. Později se začala věnovat popularizaci vědy, vědeckému publikování, začala pracovat jako lektorka a konzultantka. Působila jako šéfredaktorka titulů indexovaných v mezinárodních databázích. V současné době působí jako externí výkonná editorka recenzovaného periodika Paliativní medicína, píše a připravuje rozhovory pro NF KPM a věnuje se lektorské a konzultační činnosti.

Mgr. Markéta Červenková, Ph.D.

Markéta Červenková působí jako psycholožka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kde se oblasti paliativní péče věnuje od roku 2016. Jako odborný asistent se na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy podílí na implementaci výuky paliativní medicíny. V rámci postgraduálního studia na 1.LF UK působila ve výzkumných týmech Laboratoře neuropsychologie Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN a v Národním ústavu duševního zdraví, kde se publikační činností, ve spolupráci s University of Amsterdam a University of Pennsylvania, soustředila na zlepšení podmínek neuropsychologické klinické diagnostiky v prostředí České republiky. Průsečíkem její výzkumné a klinické práce je podpora zlepšení kvality života pacientů se závažným onemocněním. Souběžně získávala zkušenosti projektového řízení v soukromém a komerčním sektoru.

Tereza Žídková

Tereza Žídková v oboru marketingu a komunikace působí od roku 2006. Podílela se na vytváření komplexních marketingových strategií interní a externí komunikace – public relations, brandingu a event managementu. V rámci své odbornosti se věnuje strategii a tvorbě obsahu pro sociální sítě. Profesní zkušenosti získala především v oblasti B2B se specializací na finance (bankovnictví, pojišťovnictví), IT a neziskový sektor. Aktuálně se kromě vytváření komunikační strategie pro NF KPM a spolupráci na podpoře tohoto rozvíjejícího se oboru, věnuje spolupráci s externími klienty z různých oborů.

MgA. Adéla Wagner Komrzý

Adéla Wagner Komrzý studovala dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v roce 2020 absolvovala studium dokumentární tvorby na FAMU. Film Jednotka intenzivního života (2021) měl světovou premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary a získal mnoho ocenění, jako například Českého lva, Cenu kritiků či Cenu Pavla Kouteckého, a byl prezentován i na mnoha zahraničních festivalech. Její nejnovější film Zkouška umění (2022) získal hlavní cenu a cenu filmových kritiků FIPRESCI ve své kategorii na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, kde měl také svou světovou premiéru.

Martina Břeňová

Martina Břeňová je ředitelkou Nadace Open Society Fund Prague. Profesionálně se zabývá filantropií podporující systémové změny a tématem inovativní spolupráce soukromého, občanského a veřejného sektoru. Osm let působila jako ředitelka pro programy a rozvoj Nadačního fondu Avast, který podpořil systémový rozvoj paliativní péče v České republice. Pracovala pro organizaci Člověk v tísni, Nadaci VIA, Českou filharmonii nebo pomáhala založit Nadační fond Eduzměna. Vzdělávání získávala na Filozofické fakultě MU v Brně, na Yale University v New Haven a je absolventkou programu Philanthropy for Impact pod vedením Harvard Kennedy School. 

MUDr. Ondřej Kopecký, MHA

Ondřej Kopecký je primářem Kliniky paliativní medicíny ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. V roce 2021 se stal předsedou České společnosti paliativní medicíny. Dlouhodobě se věnuje rozvoji paliativních týmů v českých nemocnicích jak v rovině odborné, tak v rovině organizační a manažerské. Zásadní zkušeností pro něj byly pracovní pobyty a stáže v německých nemocnicích, zejména na paliativní klinice univerzitní nemocnice v Mnichově. V oblasti paliativní medicíny se významně zasadil o zavádění konceptu časné paliativní péče, zvláštní úsilí vkládá do rozvoje etických a spirituálních témat v kontextu paliativní péče.

doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.

Kateřina Rusinová se s paliativní medicínou poprvé setkala na stáži v nemocnici Saint-Louis v Paříži v letech 2007–2008. Na dalších pracovištích ve Francii a v USA získávala zkušenosti s klinickým výzkumem v této oblasti a podílela se na řadě velkých mezinárodních studií. Pracovala 6 let jako editor časopisu Intensive Care Medicine, v roce 2020 založila odborný časopis Paliativní medicína (oficiální časopis České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně) a působí v něm jako vedoucí redakční rady. Od roku 2021 je přednostkou historicky první Kliniky paliativní medicíny v ČR, společného pracoviště 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

JUDr. Michaela Dahl

Michaela Dahl absolvovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V diplomové práci se zabývala systémem sociálního zabezpečení zdravotně postižených osob v České republice; rigorózní práci věnovala srovnání těchto systémů v ČR a UK.

Specializuje se na oblast governance pro neziskové organizace, kde působila několik let na pozici výkonného asistenta a koordinátora ve Velké Británii. Svou expertízu v této oblasti podpořila mezinárodní certifikací z The Chartered Governance Institute UK & Ireland (CGI).

Její spolupráce posílí oblast řízení a správy komplexní administrativy nadačního fondu.